@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2006,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Samoocena, samoocena dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "609--619",
  year      = "2006",
  booktitle = "Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 5: R - St, ISBN: 8389501635",
  publisher = "Wydaw. Akademickie "Żak"",
  address   = "Warszawa",
}