@InCollection{Eckert:2007,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Awaria zabytkowego spichrza w Kro¶nie Odrzańskim, katastrof± budowlan± czy szans± na rozwój starego miasta",
  pages     = "73--84",
  year      = "2007",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, ISBN: 9788374810753",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}