@InCollection{Mrówczyńska:2007,
  author    = "M. Mrówczyńska and S. Gibowski",
  title     = "Wyznaczanie nierównomiernych osiadań budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych",
  pages     = "307--316",
  year      = "2007",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, ISBN: 9788374810753",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}