@InCollection{Nowogońska:2007,
  author    = "B. Nowogońska",
  title     = "XVII-wieczny szachulcowy kościół w Sękowicach. Konsekwencje zaniedbań w konserwacji",
  pages     = "325--334",
  year      = "2007",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, ISBN: 9788374810753",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}