@InCollection{Uździcki:2007,
  author  = "W. Uździcki",
  title     = "Narzędzia do wizualizacji rekonstrukcji wypadków drogowych przez biegłych sądowych",
  pages     = "175--181",
  year      = "2007",
  booktitle = "Bezpieczeństwo na drogach - edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami : monografia, ISBN: 9788360906002",
  editor    = "red. W. M. Horst, G. Dahlke",
  publisher = "Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej",
  address   = "Poznań",
}