@InCollection{Grzegorzewska:2006,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Osoba niepełnosprawna w środowisku rodzinnym - znaczenie potrzeby akceptacji",
  pages     = "99--107",
  year      = "2006",
  booktitle = "Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I, ISBN: 8373086455",
  editor    = "pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}