@InCollection{D±browa:2005,
  author    = "M. D±browa and J. Korbicz",
  title     = "Analiza danych przemysłowych z wykorzystaniem ¶rodowiska informatycznego SAS Institute",
  pages     = "521--529",
  year      = "2005",
  booktitle = "Selected problems of computer science : proceedings of the 1st Polish and international PD forum-conference on computer science, ISBN: 8360434255",
  editor    = "ed. D. Rutkowska, J. Kacprzyk, W. Kosiński, K. Przybyszewski, J. Starczewski",
  publisher = "Academic Publishing House EXIT",
  address   = "Warsaw",
}