@InCollection{Mikołajczak:2006,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = ""Oto żyję w różnych czasach". O wierszu "Czas" Zbigniewa Herberta",
  pages     = "321--327",
  year      = "2006",
  booktitle = "Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, ISBN: 8374810564",
  editor    = "red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}