@InCollection{Ruszczyńska:2007,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Kraszewski i Magnuszewski - dwie koncepcje powieści historycznej",
  pages     = "76--84",
  year      = "2007",
  booktitle = "Powieść historyczna dawniej i dziś, ISBN: 8372714088",
  editor    = "pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona, przy współpracy Kazimierza Gajdy",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej",
  address   = "Kraków",
}