@InCollection{Korbicz:2007,
  author  = "J. Korbicz",
  title     = "Wybrane zastosowania metod sztucznej inteligencji w układach detekcji uszkodzeń systemów dynamicznych",
  pages     = "145--166",
  year      = "2007",
  booktitle = "Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych, ISBN: 9788391866320",
  editor    = "red. Z. Kowalczuk, B. Wiszniewski",
  publisher = "Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT",
  address   = "Gdańsk",
  series    = "Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Diagnostyka",
}