@InCollection{Sadecka:2007,
  author  = "Z. Sadecka and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title     = "Odzysk wodoru w procesie fermentacji metanowej",
  pages     = "125--133",
  year      = "2007",
  booktitle = "Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, ISBN: 9788374810852",
  editor    = "red. Z. Sadecka, S. Myszograj",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}