@InCollection{Piontek:2007,
  author  = "M. Piontek and W. Grochowiecka",
  title     = "Toksyczność zakwitów sinic",
  pages     = "201--208",
  year      = "2007",
  booktitle = "Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, ISBN: 9788374810852",
  editor    = "red. Z. Sadecka, S. Myszograj",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}