@InCollection{Mikołajczak:2007,
  author    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Tajemnica zła w poezji Zbigniewa Herberta",
  pages     = "163--175",
  year      = "2007",
  booktitle = "Między słowem a obrazem, ISBN: 9788374810937",
  editor    = "red. nauk. Karol Smużniak",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Filologia Polska : 3",
}