@InCollection{Kliński:2007,
  author    = "M. Kliński and J. Korbicz",
  title     = "Wykrywanie anomalii przy użyciu kart kontrolnych oraz analizy szeregów czasowych",
  pages     = "171--176",
  year      = "2007",
  booktitle = "Sieci komputerowe. T. 1 : nowe technologie, ISBN: 9788320616491",
  editor    = "red. S. Węgrzyn, J. Klamka, S. Kozielski, T. Czachórski, L. Znamirowski",
  publisher = "Wydaw. Komunikacji i Łączności",
  address   = "Warszawa",
}