@InCollection{Korbicz:2007,
  author    = "J. Korbicz",
  title     = "Metody analityczne i sztucznej inteligencji w diagnostyce uszkodzeń",
  pages     = "381--415",
  year      = "2007",
  booktitle = "Techniki informacyjne w badaniach systemowych, ISBN: 9788320432718",
  editor    = "red. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
}