@InCollection{D±browa:2007,
  author  = "M. D±browa and A. Pieczyński",
  title     = "Tworzenie modelu Takagi-Sugeno z wykorzystaniem metody Wanga-Mendela",
  pages     = "93--100",
  year      = "2007",
  booktitle = "Diagnostyka procesów i systemów, ISBN: 9788360434314",
  editor    = "red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT",
  address   = "Warszawa",
}