@InCollection{Kopeć:2007,
  author  = "M. Kopeć and I. Skorupska",
  title     = "Testowanie i detekcja uszkodzeń mikroprocesorowych sterowników pól sieci SN",
  pages     = "433--440",
  year      = "2007",
  booktitle = "Diagnostyka procesów i systemów, ISBN: 9788360434314",
  editor    = "red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT",
  address   = "Warszawa",
}