@InCollection{Dąbrowska-Burkhardt:2005,
  author  = "J. Dąbrowska-Burkhardt",
  title     = "Wspomnienie o Profesorze Augustynie Mańczyku",
  pages     = "7--9",
  year      = "2005",
  booktitle = "Integracja w nauczaniu języków obcych, ISBN: 8389712792",
  editor    = "red. nauk. Joannna Zawodniak, Katarzyna Trychoń - Cieślak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}