@InCollection{Ilciów:2007,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Zjawisko brutalizacji języka polityków w mediach",
  pages     = "133--144",
  year      = "2007",
  booktitle = "Wojna w mediach, ISBN: 9788373952461",
  editor    = "pod red. Wiesławy Piątkowskiej - Stepaniak, Bogusława Nierenberga",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego",
  address   = "Opole",
}