@InCollection{Laber:2007,
  author  = "A. Laber",
  title     = "Ocena zmian w procesie eksploatacji własności smarnych oleju silnikowego CE/SF SAE 15W/40 modyfikowanego preparatami eksploatacyjnymi",
  pages     = "79--86",
  year      = "2007",
  booktitle = "Bezpieczeństwo i ekonomika użytkowania samochodów ciężarowych i autobusów, ISBN: 9788373511590",
  editor    = "red. R. Wołoszyn, G. Pawlak",
  publisher = "Wydaw. Politechniki Radomskiej",
  address   = "Radom",
}