@InCollection{Ilciów:2007,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Niezależne media? Deklaracje i rzeczywistość?",
  pages     = "224--237",
  year      = "2007",
  booktitle = "Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, ISBN: 9788360807385",
  editor    = "red. nauk. Marek Sokołowski",
  publisher = "Wydaw. Akademickie i Profesjonalne",
  address   = "Warszawa",
}