@InCollection{Hładkiewicz:2007,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Wokół idei konstytucjonalizmu. Rozważania polemiczne",
  pages     = "389--394",
  year      = "2007",
  booktitle = "Między historią a prawem, ISBN: 9788391803240",
  editor    = "pod red. Pawła Leszczyńskiego, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego",
  publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}