@InCollection{Ruszczyńska:2007,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Estetyka codzienności w prozie Włodzimierza Wolskiego (1824 - 1882)",
  pages     = "203--211",
  year      = "2007",
  booktitle = "Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku : od Adalberta Stiftera do współczesności, ISBN: 9788373952553",
  editor    = "pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Mazur",
  publisher = "Uniwersytet Opolski",
  address   = "Opole",
}