@InCollection{Korbicz:2007,
  author    = "J. Korbicz",
  title     = "Odporne układy detekcji uszkodzeń z modelami sztucznej inteligencji",
  pages     = "61--71",
  year      = "2007",
  booktitle = "Problemy automatyki i sterowania statkiem : jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Lisowskiego, ISBN: 9788374210348",
  publisher = "Wydaw. Akademii Morskiej w Gdyni",
  address   = "Gdynia",
}