@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2007,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Perspektywy i zagrożenia społecznej integracji osób z niepełnosprawnością",
  pages     = "195--210",
  year      = "2007",
  booktitle = "Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ISBN: 9788373087705",
  editor    = "pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej - Nieścioruk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}