@InCollection{Babirecki:2007,
  author  = "W. Babirecki and M. Litwin",
  title     = "Zarządzanie dokumentacją techniczną w niewielkim przedsiębiorstwie produkcyjnym",
  pages     = "7--16",
  year      = "2007",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, ISBN: 9788374811347",
  editor    = "red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}