@InCollection{Mutwil:2007,
  author  = "J. Mutwil and Ł. Szarata and D. Taberski and M. Michalski and Ł. Kremens",
  title     = "Ocena zmian jakości ciekłych siluminów w trakcie realizacji procesu odlewania ciśnieniowego",
  pages     = "113--124",
  year      = "2007",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, ISBN: 9788374811347",
  editor    = "red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}