@InCollection{Babirecki:2008,
  author  = "W. Babirecki and R. Gołąbek and T. Nahirnyy",
  title     = "Komputerowe wspomaganie zarządzania Wydziałem Ołowiu przedsiębiorstwa branży hutniczej",
  pages     = "15--25",
  year      = "2008",
  booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie, ISBN: 9788392379737",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
  address   = "Opole",
  volume    = "T. 1",
}