@InCollection{Hładkiewicz:2007,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Stosunki polsko - niemieckie w myśli politycznej Aleksandra Bregmana na emigracji",
  pages     = "401--407",
  year      = "2007",
  booktitle = "Niepodległość - Zależność - Suwerenność : problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, ISBN: 9788322727232",
  editor    = "pod red. Waldemara Parucha i Krystyny Trembickiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}