@InCollection{Hawrysz:2007,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Styl XVI - wiecznej reguły klarysek z perspektywy genologicznej",
  pages     = "264--270",
  year      = "2007",
  booktitle = "Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a odmiany funkcjonalne, ISBN: 9788387819026",
  editor    = "pod red. Danuty Ostaszewskiej",
  publisher = "Wydaw. Gnome",
  address   = "Katowice",
  volume    = "Tom III",
}