@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2007,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "206--212",
  year      = "2007",
  booktitle = ""By człowiek nie musiał cierpieć...": księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz, ISBN: 9788389518682",
  editor    = "pod red. Adama A. Zycha i Agnieszki Nowickiej",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej",
  address   = "Wrocław",
}