@InCollection{Hawrysz:2005,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Zestawienie lektur do dziejów budowy i używania języka polskiego",
  pages     = "469--502",
  year      = "2005",
  booktitle = "Rozprawy o historii języka polskiego *, ISBN: 8389712936",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Borawski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}