@InCollection{Eckert:2008,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Rewitalizacja starego miasta w Kożuchowie - system fortyfikacyjny ponownie do wykorzystania",
  pages     = "109--118",
  year      = "2008",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, ISBN: 9788374811439",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}