@InCollection{Garcarz:2006,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Przekład - pogromca kultury i języka. Utrata tożsamości tekstu na przykładzie tłumaczenia filmu "Janosik" na angielski",
  pages     = "289--310",
  year      = "2006",
  booktitle = "Nieznane w przekładzie, ISBN: 8371888597",
  editor    = "pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Kraków",
  series    = "Między oryginałem a przekładem : XI",
}