System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Casus}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 21 ( spośród około 62896 )

Strona: Poprzednia [1] 2[3] Następna
[11] Specyfika brytyjskiego systemu prawnego - casus Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako podstawy rozstrzygnięć brytyjskich sądów w okresie przedinkorporacyjnym / Andrzej Bisztyga
// W: Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie / red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 - s. 75--89 .- ISBN: 9788323340652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17835] [data modyf: 29-04-2016 11:46]

[12] Samorządowe kolegia odwoławcze - refleksje na kanwie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego / Norbert Banaszak // Casus .- 2014, nr 73, s. 34--41, ISSN: 1427-2385, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19150] [data modyf: 15-07-2016 10:36]

[13] Rafał Dutkiewicz. Casus lidera lokalnego / Adam Ilciów .- Zielona Góra : Politikon, 2012 .- 137 s. .- ISBN: 9788393159765
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11481] [data modyf: 09-04-2013 12:37]

[14] Dyplomacja publiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu. Casus 11 września 2001 roku / Kamil Glinka // Przegląd Geopolityczny .- 2011, T. 3, s. 147--160
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15681] [data modyf: 31-05-2011 10:49]

[15] Obcy w wielokulturowej Europie - casus francuski / Wiesław Hładkiewicz
// W: "Obcy" w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy / red. nauk. Dorota Angutek przy współpracy Magdy Pokrzyńskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 105--110 .- ISBN: 9788374812573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11206] [data modyf: 30-07-2009 09:50]

[16] Decyzje kasacyjne Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w postępowaniu odwoławczym a samodzielność organów samorządu terytorialnego / Robert Gwidon Makarowicz, Leszek Kaczmarski // Casus .- 2006, nr 73, s. 40--47 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19226] [data modyf: 26-08-2015 15:51]

[17] Socjologia wiedzy a warsztata badawczy. "Casus" Stanisława Ossowskiego / Mirosław Chałubiński
// W: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy / pod red. Pawłą Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego . T. 1 .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006 - (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy) - s. 58--79 .- ISBN: 9788322726327
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8811] [data modyf: 07-08-2015 10:22]

[18] Zjawisko wykluczenia społecznego imigrantów - casus francuski / Wiesław Hładkiewicz // W: Deboli e indifesi nella societá multiculturale europea = Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy : Atti della VI Conferenza Internazionale dei Diritti dell'Uomo Lecce, 29-30 Maggio 2006 = Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka Lecce, 29-30 Maja 2006. Lecce, Włochy, 2006 .- Olsztyn - Bari : Uniwersytet w Bari, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie , CIRCEOS, 2008, s. 233--238 .- ISBN: 9788389112020
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18818] [data modyf: 12-06-2008 15:06]

[19] Autorytet w nauce. Casus Stanisława Ossowskiego / Mirosław Chałubiński
// W: Reguły i działania : Księga Jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego .- Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2005 - s. 68--80 .- ISBN: 8389709244
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7528] [data modyf: 07-08-2015 10:22]

[20] Hochzeit als ritus und casus : zu interkulturellen und multimedialen Präsentationsformer im Barock / ; Mirosława Czarnecka, Jolanta Szafarz. .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut", 2001 .- 569 s. .- ISBN: 8387299472
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7072] [data modyf: 28-03-2008 14:41]

Strona: Poprzednia [1] 2[3] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski