System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Edukacja}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 1758 ( spośród około 64487 )

Strona: Poprzednia [8] [9] [10] [11] [12] 13[14] [15] [16] [17] [18] [19] Następna
[121] Edukacja polityczna jako czynnik ukształtowania kultury politycznej w warunkach globalizacji, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 85--94, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6844] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[122] Edukacja medialna - edukacja dzieci i rodziców, 2004. Marek Furmanek // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji : [materiały konferencyjne]. Katowice, Polska Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005, s. 311--122, ISBN: 8374410108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17562] [data modyf: 03-01-2006 18:48]

[123] Edukacja seksualna, Zbigniew Izdebski
// W: Człowiek i edukacja : studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Półturzyckiemu z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej, 2004. / pod red. E. Anny Wesołowskiej, Płock : Wydaw. Naukowe Novum, s. 171--179, ISBN: 8388193506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7003] [data modyf: 07-12-2004 13:46]

[124] Regionalna edukacja kulturowa a budowa regionalizmu, Magdalena Balak-Hryńkiewicz
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 107--116, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8254] [data modyf: 13-04-2006 09:57]

[125] Edukacja ekonomiczna w szkołach ogólnokształcących na przykładzie polsko-niemieckiego projektu EKOPOS, Agnieszka Adamczak-Waschow, Wiesław Danielak
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 205--213, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[126] Edukacja globalna, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 51--55, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[127] Świadomość europejska - edukacja dla Europy, Lesław Koćwin, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Edukacja i gospodarka w społeczeństwie informacyjnym, 2004. / red. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 147--159, ISBN: 838832778X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[128] Edukacja społeczeństwa w zakresie wspólnej waluty - euro, Zbigniew Binek, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 211--218, ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6891] [data modyf: 20-10-2004 12:29]

[129] Edukacja osób czynnych zawodowo w warunkach globalizacji gospodarki - cele, funkcje i metody, Lesław Koćwin
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 33--44, ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6880] [data modyf: 20-10-2004 11:57]

[130] Edukacja i zmiana - konteksty i zależności / Inetta Nowosad, 2003. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 4, 5--12, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9427] [data modyf: 11-06-2010 14:38]

Strona: Poprzednia [8] [9] [10] [11] [12] 13[14] [15] [16] [17] [18] [19] Następna

Czas generacji strony: 0,04 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski