System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Edukacja}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 1758 ( spośród około 64471 )

Strona: Poprzednia [13] [14] [15] [16] [17] 18[19] [20] [21] [22] [23] [24] Następna
[171] Hybrydowe metody kształcenia na przykładzie zrealizowanych projektów / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 2019. Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, nr 3, 191--204, ISSN: 2544-5545, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kolb's cycle, STEAM, blended learning, computational thinking, cykl Kolba, educational projects, edukacja mieszana, experience based learning, myślenie komputacyjne, projekty edukacyjne, uczenie się przez doświadczenie
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24647] [data modyf: 28-11-2019 12:16]

[172] Edukacja we współpracy w perspektywie na nowo odczytywanych założeń teoretycznych oraz wyzwań społecznych / Jarosław Bąbka, 2019. Studia Edukacyjne 53, 143--159, ISSN: 1233-6688, bibliogr.
Słowa kluczowe: cooperative education, educational ideology, model, organizational form, paradigm, strategy of education
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24855] [data modyf: 21-01-2020 13:09]

[173] O potrzebie doskonalenia kompetencji kreatywnych animatorów edukacji nieformalnej. Zarys problemu / Urszula Karwalajtys, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, 2019. Dyskursy Młodych Andragogów, nr 20, 373--382, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: animacja, animator, edukacja formalna i nieformalna, kompetencje kreacyjne
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/dma.vi20.32
[AWCZ-24814] [data modyf: 15-01-2020 11:33]

[174] Pedagogika twórczości w tradycji europejskiej. Ujęcie retrospektywne / Edyta Bartkowiak, 2019. Rocznik Lubuski tom 45, część 1, 29--47, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja twórcza, szkoła twórcza, wychowanie twórcze
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/rl/2019.v451.02
[AWCZ-24803] [data modyf: 10-01-2020 13:44]

[175] O ciągle nierozwiązanych problemach ogólnodostępnej edukacji utrudniających proces inkluzji uczniów/osób z niepełnosprawnością / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2019. Niepełnosprawność, nr 33, 71--82, ISSN: 2080-9476, , eISSN: 2544-0519, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boredom in school, edukacja inkluzyjna, inclusive education, kapitał spoleczny, nuda w szkole, poverty, social capital, students/people with disabilities, students/people with special needs, ubóstwo, uczeń/osoba o specjalnych potrzebach, uczeń/osoba z niepełnosprawnością
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24206] [data modyf: 28-06-2019 10:13]

[176] Funkcje opieki wyznacznikiem zmian przestrzeni współczesnej edukacji dzieci i rodziców / Grażyna Gajewska, 2019. Studia z Teorii Wychowania T. X, nr 1 (26), 103--125, ISSN: 2083-0998, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: childcare, education, edukacja, functions of caring, funkcje opieki, opieka, przestrzeń edukacji, space of education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24111] [data modyf: 28-05-2019 09:45]

[177] Knowledge about local natural monuments - ignorance or flaws of the education system? / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka, 2018. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 1, 93--100, ISSN: 1643-8779, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, awareness, familiarity, natural monuments, school, students
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22257] [data modyf: 15-02-2018 09:38]

[178] Wpływ zapisów planistycznych na rozwiązania energooszczędne / Hanna Borucińska-Bieńkowska, 2018. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa R. 11, nr 1, 829--838, ISSN: 1899-3524, bibliogr. summ. .- [płyta CD; VII Konferencja Naukowa Fundacja na rzecz Czystej Energii]
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy-efficient building, functional-spatial development, sustainable development, zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23211] [data modyf: 06-11-2018 15:20]

[179] Kompetencje komunikacyjne seniorów - wybrane wątki / Lidia Kataryńczuk-Mania, Jolanta Gebreselassie, 2018. Dyskursy Młodych Andragogów, 19, 151--161, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: muzyka, edukacja muzyczna, kompetencje komunikacyjne, muzykoterapia, senior
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23302] [data modyf: 19-11-2018 08:59]

[180] Nauczyciel ucznia z niepełnosprawnością - rozwój kompetencji zawodowych / Jolanta Lipińska-Lokś, 2018. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 1, 118--130, ISSN: 1507-6563,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23449] [data modyf: 21-12-2018 11:58]

Strona: Poprzednia [13] [14] [15] [16] [17] 18[19] [20] [21] [22] [23] [24] Następna

Czas generacji strony: 0,05 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski