System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Edukacja}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 1742 ( spośród około 62820 )

Strona: Poprzednia [16] [17] [18] [19] [20] 21[22] [23] [24] [25] [26] [27] Następna
[201] Ład energetyczny na etapie rozwiązań projektowych / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2018, R. 11, nr 1, s. 864--871, ISSN: 1899-3524, : bibliogr.summ. .- [płyta CD ; Konferencja Naukowa Fundacja na rzecz Czystej Energii]
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy efficient building, functional-spatial planning, funkcjonalno-przestrzenne funkcjonalno-przestrzenne, planowanie funkcjonalno-przestrzenne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23212] [data modyf: 06-11-2018 15:20]

[202] Wpływ zapisów planistycznych na rozwiązania energooszczędne / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2018, R. 11, nr 1, s. 829--838, ISSN: 1899-3524, : bibliogr.summ. .- [płyta CD; VII Konferencja Naukowa Fundacja na rzecz Czystej Energii]
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne, energy-efficient building, functional-spatial development, sustainable development, zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23211] [data modyf: 06-11-2018 15:20]

[203] Edukacja ekologiczna osób starszych w kontekście koncepcji lifelong learning / Monika Michalska, Joanna Zarębska // General and Professional Education .- 2017, no. 3, s. 40--47, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: environmental education, formal, lifelong learning, non-formal and informal education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2017.3.8
[AWCZ-22563] [data modyf: 28-03-2018 14:16]

[204] Educational policy towards children of immigrants in Poland / Jarosław Bąbka, Marta Nowicka // Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych .- 2017, Nr 10, s. 119--140, ISSN: 2082-7547, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cudzoziemiec, education, edukacja, foreigner, imigrant, migrant, refugee, special educational needs, specjalne potrzeby edykacyjne, uchodźca
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22389] [data modyf: 19-02-2018 14:39]

[205] W poszukiwaniu zintegrowanej przestrzeni społeczno-edukacyjno-zawodowej - naukowa szkoła profesjologii / Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2017, nr 2, s. 49--53, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: education, edukacja, praca, profesjologia, professiology, work
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22427] [data modyf: 23-02-2018 11:36]

[206] Interpretacja statystyk w artykułach naukowych - wskazówki dla praktyków / Łukasz Budzicz // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca .- 2017, nr 1, s. 143--157, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: interpretowanie danych statystycznych, istotność statystyczna, przedziały ufności, wielkość efektu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22365] [data modyf: 14-02-2018 12:52]

[207] Modyfikacja stylu relacyjnego i strategii rozwiązywania sytuacji trudnych w obszarze zawodowym - komunikat z badań / Artur Doliński // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca .- 2017, nr 1, s. 123--141, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: model reagowania na agresję, model reagowania na presję, modele korygowania zachowań, modyfikacja wzorów zachowań, styl relacyjny, sytuacja trudna
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22363] [data modyf: 14-02-2018 12:48]

[208] Biografia mnie wyzwoli... Jean-Paula Sartre'a pojekt terapeutyczny : Człowiek a problem humanizmu / Katarzyna Bartosiak // Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna .- 2017, tom 6, nr 1, s. 167--202, ISSN: 2299-1875, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: auobiography, biography, existential psychoanalsis, original choice
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22213] [data modyf: 15-01-2018 10:04]

[209] Strategia a struktura systemu edukacji w Polsce / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog .- 2017, nr 292/293, s. 67--69, ISSN: 0866-952X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23691] [data modyf: 18-02-2019 09:10]

[210] Edukacja kobiet w XVII- i XVIII-wiecznej Anglii i próby przezwyciężenia obowiązującego kanonu / Agnieszka Szczap // ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura .- 2017, 35, 2, s. 75--87, ISSN: 1508-6305,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22437] [data modyf: 28-02-2018 12:23]

Strona: Poprzednia [16] [17] [18] [19] [20] 21[22] [23] [24] [25] [26] [27] Następna

Czas generacji strony: 0,04 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski