System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Energy}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 406 ( spośród około 63164 )

Strona: Poprzednia [2] [3] [4] [5] [6] 7[8] [9] [10] [11] [12] [13] Następna
[61] Load shifting with the use of home energy management system implemented in FPGA / Grzegorz Bazydło, Szymon Wermiński // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska, 2017 .- Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017 .- Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--11 .- ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: field programmable gate arrays

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2281065   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-22700] [data modyf: 19-10-2017 12:42]

[62] Positive energy practice in Lubuskie District - a case study / Joanna Zarębska, Andrzej Zarębski, Janusz Adamczyk // W: 2th International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development - SEED'17. Kraków, Polska, 2017 .- Bristol : IOP Publishing, 2019 .- IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, Vol. 214, s. 1--11
Słowa kluczowe: cleaner technologies, life cycle assessment (LCA), positive practice

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/214/1/012027   (pkt: 15)
[KONF-22811] [data modyf: 06-11-2019 11:25]

[63] Social and economic urbanization processes in communes in a metropolitan area and development of energy efficient technologies. Case study: Poznań Metropolitan Area / Hanna Borucińska-Bieńkowska // Energy-Efficiensy in Civil Engineering and Architecture .- 2017, no. 9, s. 271--279, ISSN: 2310-0516,
Słowa kluczowe: central city, metropolitan area, miasto centralne, obszar metropolitalny, revitalization, rewitalizacja, urbanizacja, urbanization
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21367] [data modyf: 15-05-2017 13:19]

[64] Warianty poprawy efektywności energetycznej budynku szkolnego w Słubicach / Marta Skiba, Natalia Rzeszowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 36--47, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, audyt energetyczny, budynek szkolny, efektywność energetyczna, energy audit, energy efficiency, school,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10629] [data modyf: 05-10-2018 11:00]

[65] Analiza opłacalności wykorzystania energii słońca i wiatru dla budynku jednorodzinnego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Marzena Nadolna, Daniel Szarszewski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 165 (45), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: budynek jednorodzinny, cost-effectiveness, energia słońca, energia wiatru, opłacalność, single-family building, sun energy, wind energy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10530] [data modyf: 17-07-2017 12:18]

[66] International Encyclopaedia for Energy Law - Poland [on line] / Joanna Osiejewicz, Weronika Greßler, Krzysztof Mucha .- Amsterdam : Kluwer Law International BV, 2017 .- 192 s. - (National Monographs) .- ISBN: 9789041114051 https://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Looseleafs&mode=bypub&level=4&values=Looseleafs~~IEL+Energy+Law
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13757] [data modyf: 29-05-2019 12:57]

[67] Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków / Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2016, nr 11, s. 403--406, ISSN: 0016-5352, , eISSN: 2449-9404, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: OZE, anaerobic digestion, bilans energetyczny, energy balance, fermentacja metanowa, oczyszczalnia ścieków, renewable energy, sewage treatment plant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20880] [data modyf: 19-01-2017 10:10]

[68] Life cycle assessment of energy generation in Poland / Łukasz Lelek, Joanna Kulczycka, Anna Lewandowska, Joanna Zarębska // International Journal of Life Cycle Assessment .- 2016, Vol. 21, no. 1, s. 1--14, ISSN: 0948-3349, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: LCA, LCI data, Poland, energy generation, environmental impacts, fossil fuels
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s11367-015-0979-3         Cytowania wg Scopus: 21 [18-11-2019]
[AWCZ-19586] [data modyf: 27-04-2016 11:54]

[69] Modelling changes in the energy efficiency of buildings using neural networks on the example of Zielona Góra / Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development - SEED 2016. Kraków, Polska, 2016 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2016 .- E3S Web of Conferences, Vol. 10, s. 1--9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20161000061   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-11-2019]
[KONF-22305] [data modyf: 15-11-2018 11:21]

[70] Energy-efficient shaping of contemporary buildings and their surroundings as an essential element of modernization of built-up areas / Stanisław Bocheński, Anna Bocheńska-Skałecka, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 5--13, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: architektura energooszczędna, energy-efficient architecture, modernizacja współczesnej zabudowy, modernization of contemporary buildings, passive and active systems, systemy pasywne i aktywne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0016
[AWI-10392] [data modyf: 01-08-2016 10:07]

Strona: Poprzednia [2] [3] [4] [5] [6] 7[8] [9] [10] [11] [12] [13] Następna

Czas generacji strony: 0,04 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski