System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Etyka}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 119 ( spośród około 52598 )

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[1] Etyka analityczna Kazimierza Ajdukiewicza / Stefan Konstańczak, 2019. Studia z Filozofii Polskiej Vol. 14, 133--156, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Analitical Ethics, Kazimierz Ajdukiewicz, Philosophy of Lvov-Warsaw School, etyka analistyczna, filozofia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25574] [data modyf: 28-08-2020 08:48]

[2] Etyka zawodu w mysli prakseologicznej / Joanna Dudek, 2018. Problemy Profesjologii, nr 1, 29--41, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: celowość działania, dzielność, etyka zawodowa, prakseologia, racjonalność działania, sprawność, współdziałanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23107] [data modyf: 26-09-2018 14:02]

[3] Etyka w biznesie czy biznes w etyce? W poszukiwaniu współczesnych granic między etyką a biznesem, Andrzej Łączak
// W: Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, 2018. / red. nauk. Janusz Ostaszewski, Michał Wrzesiński, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, s. 47--69, ISBN: 9788380302143
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20540] [data modyf: 29-05-2019 12:42]

[4] Ethical choices and behavior of young people in the organization; influencing factors / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2016. Management Vol. 20, no. 2, 323--339, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ethical behavior, ethical choices, ethics, etyka, etyka indywidualna, individual ethics, wybory etyczne, zachowania etyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0068
[AWCZ-20800] [data modyf: 05-01-2017 11:36]

[5] Źródła etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego / Stefan Konstańczak, 2016. Appendix. Czasopismo filozoficzno-kulturowe t. 3 (2015-2016), 18--36 bibliogr.
Słowa kluczowe: Tadeusz Kotarbiński, ethics, etyka, etyka niezależna, independent ethics, independent ethics criticism, krytyka etyki niezależnej, practical realism, realizm praktyczny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20695] [data modyf: 13-12-2016 09:46]

[6] "Etyka cnót moralnych" czy "etyka zawodu zaufania publicznego"? Tendencje w mysleniu o etosie w dyskusjach publicznych, Monika Kaczor
// W: Język doświadczenia religijnego [VIII], 2015. / red. nauk. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska . t. VIII, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 63--73, ISBN: 97863134914
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17586] [data modyf: 11-02-2016 09:33]

[7] Etyka na łamach tygodników opiniotwórczych / Monika Kaczor, 2014. Tarnowskie Studia Teologiczne tom 33, nr 1, 7--15, ISSN: 0239-4472,
Słowa kluczowe: etho ethicss, etos, etyka, moralność, moralny porzadek życia spolecznego, ogólnoludzkie wartości etyczne, the moral order od society, universal ethical values
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18789] [data modyf: 29-07-2015 10:36]

[8] Pojęcia związane z etyką społeczną w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego / Monika Kaczor // W: Język. Religia. Tożsamość .- 2012, nr VII, s. 93--106, ISSN: 2083-8964, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aksjologia, definicja realnoznaczeniowa, definicja zakresowa, etyka, etyka społeczna, kontekst interpretacyjny, leksykografia, pojemność znaczeniowa artykułu hasłowego, wartościowanie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9657] [data modyf: 10-09-2013 10:18]

[9] Etyka, etykieta, kultura języka, Marian Bugajski
// W: Etyka i etykieta w komunikacji językowej, 2012. / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Kultura Komunikacji Językowej nr 2), s. 7-21, ISBN: 9788376542560
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15527] [data modyf: 19-09-2013 13:48]

[10] Sumienie, charakter, cnoty w analizach etycznych. Czy etyka sumieniowa i etyka cnót mogą kształtować współczesną filozofię wychowania?, Joanna Dudek
// W: Filozofia wychowania jako wartość kultury, 2006. / pod red. nauk. Miły Kwapiszewskiej - Antas, Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, s. 48--58, ISBN: 8392027043
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8256] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski