System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Etyka}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 136 ( spośród około 64427 )

Strona: Poprzednia [1] 2[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[11] Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania etyki skromnej konsumpcji / Brygida Cupiał, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 248--254 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: egalitaryzm, elitaryzm, etyka, etyka skromnej konsumpcji, kultura, rozwój trwały i zrównoważony, utylitaryzm,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[12] Polityka - etyka - socjologia. Uwagi o koncepcjach naukowych Stanisława Ossowskiego (1897-1963), 2003. Mirosław Chałubiński // W: Ekonomia - polityka - etyka : [materiały konferencyjne]. Białystok, Polska Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2003, s. 21--31, ISBN: 8389031728
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[13] Humanizm, miara, etos. Etyka po Martinie Heideggerze, 2001. Tomasz Turowski // W: Etyka wobec problemów współczesnego świata : [materiały konferencyjne]. Wisła, Polska Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 201--208, ISBN: 8322612354
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16119] [data modyf: 07-08-2015 10:20]

[14] Etyka w horyzoncie strategii wychowania, 1994. Wojciech Pasterniak // W: Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 102--105, ISBN: 8385693645
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15722] [data modyf: 03-09-2003 11:06]

[15] Strategie nominacyjne i narracyjne jako świadectwo zachowań etycznych w dyskursie związanym z organizowaniem edukacji osób z niepełnosprawnościami / Dorota Szagun, 2019. Roczniki Humanistyczne LXVII, z. 6, 157--172, ISSN: 0035-7707, , eISSN: 2544-5200, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dyskurs publiczny, etyka, język urzędowy, peryfraza, poprawność polityczna
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.18290/rh.2019.67.6-9
[AWCZ-24603] [data modyf: 02-12-2019 09:19]

[16] Etyka, moralność i autorytet w pracy wychowawcy, Krzysztof Zajdel, Małgorzata Prokosz
// W: Wychować (w sobie) mistrza : W stronę Jubileuszu 80-lecia Profesora Wojciecha Kojsa i Profesora Janusza Mariańskiego, 2019. / red. nauk. Leszek Pawelski, Marek Rembierz, Szczecinek : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych (Monografia - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych nr XVIII), s. 371--380, ISBN: 9788393626977
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21270] [data modyf: 07-01-2020 11:22]

[17] Nieczystość w dyskusjach publicznych / Monika Kaczor, 2019. Analecta Cracoviensia 51, 85--98, ISSN: 0209-0864,, , eISSN: 2391-6842, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: etyka słowa, higiena werbalna, impurity, moralność społeczna, social morality, taboo, tabu, verbal hygiene, word ethics
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15633/acr.971
[AWCZ-25266] [data modyf: 19-05-2020 10:55]

[18] Co-Active Coaching Supporting the Development of Skills In Solving Ethical Dilemmas in Accounting and Finance-Related Professions / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, 2019. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie Vol. 20, iss. 4, 23--44, ISSN: 1899-8658, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: accounting and finance-related professions, co-active coaching, coaching, coaching koaktywny, ethics, etyka, zawody związane z rachunkowością i finansami
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5604/01.3001.0014.0281
[AWCZ-25074] [data modyf: 25-03-2020 12:31]

[19] Profil osobowo-moralny funkcjonariuszy mundurowych / Lilla Młodzik, 2018. Przegląd Policyjny, 4 (132), 190--204, ISSN: 0867-5708, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: civic virtue, cnota obywatelska, ethics, etyka, funkcjonariusz mundurowy, morality, moralność, service, służba, uniformed oficer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23969] [data modyf: 29-03-2019 09:39]

[20] "Lenistwo przerasta nasze siły". Etyczno-moralny wymiar lenistwa (na przykładzie dyskusji publicznych) / Monika Kaczor, 2018. Komunikacja i Konteksty, tom. I, 49--61, ISSN: 2657-3695, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: etyka, lenistwo, moralność społeczna
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.16926/kik.2018.01.03
[AWCZ-24146] [data modyf: 10-06-2019 13:26]

Strona: Poprzednia [1] 2[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski