System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Etyka}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 119 ( spośród około 51918 )

Strona: Poprzednia [1] [2] 3[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[21] Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, 2018. ; red. nauk. Janusz Ostaszewski, Michał Wrzesiński., Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa 422 s. , ISBN: 9788380302143,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14739] [data modyf: 28-05-2019 13:06]

[22] Etyka w komunikacji, 2018. ; pod red. Grażyny Habrajskiej., Łódź : Wydawnictwo PRIMUM VERBUM 2018 s. , ISBN: 9788365237897,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14956] [data modyf: 28-05-2019 13:00]

[23] Status moralny zwierząt a kryterium antropologiczne. Rozważania wokół welfarystycznej propozycji Witolda Koehlera / Tomasz Turowski, 2018. Edukacja Etyczna, nr 15, 10--21, ISSN: 2083-8972, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: animal rights, antrophology, antropologia, dobrostan, ethics, etyka, moral status, moralność, moralty, prawa zwierząt, status moralny, welfare
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.24917/20838972.15.2
[AWCZ-24257] [data modyf: 17-07-2019 10:48]

[24] "Lenistwo przerasta nasze siły". Etyczno-moralny wymiar lenistwa (na przykładzie dyskusji publicznych) / Monika Kaczor, 2018. Komunikacja i Konteksty, tom. I, 49--61, ISSN: 2657-3695, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: etyka, lenistwo, moralność społeczna
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.16926/kik.2018.01.03
[AWCZ-24146] [data modyf: 10-06-2019 13:26]

[25] Nieetyczne zachowania językowe w dyskursie migracyjnym / Monika Kaczor, 2017. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo, 75--87, ISSN: 2391-8616, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dehumanization treatments, ethics, etyka, etykietowanie, labeling, morality, moralność, stereotyp, stereotype, stigmatization, stygmatyzacja, zabiegi dehumanizacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-22705] [data modyf: 27-04-2018 09:42]

[26] Potyczki Henry'ego Jamesa o wolność powieści / Urszula Gołębiowska, 2017. Litteraria Copernicana, 1 (21), 49--59, ISSN: 1899-315X,
Słowa kluczowe: "The Art of Fiction", Henry James, ethics, etyka, freedom, otherness, teoria powieści, theory of the novel, wolność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2017.004
[AWCZ-21196] [data modyf: 27-03-2017 13:47]

[27] Etyczny aspekt stylu wypowiedzi w "Tygodniku Powszechnym" (na przykładzie dyskursu migracyjnego) / Monika Kaczor, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 185--196, ISSN: 2450-3584, bibliogr.
Słowa kluczowe: appropriateness of language means, ethics, etyka, morality, moralność, stosowność środków językowych, tekstowa wizja świata, the vision of the world
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22402] [data modyf: 21-02-2018 10:24]

[28] Etyczne aspekty nauczania religii i etyki / Krzysztof Zajdel, 2017. Nauczyciel i Szkoła vol. 62, nr 2, 55--66 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: dylematy, etyka, nauczanie etyki i religii w szkole, religia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21648] [data modyf: 06-09-2017 10:33]

[29] Transplantacja w aspekcie społecznym / Iwona Bonikowska, 2017. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia vol. 6, nr 1, 23--28, ISSN: 2084-4212, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: etyka, prawo, społeczeństwo, transplantacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-21313] [data modyf: 28-04-2017 08:48]

[30] Adama Wrzoska filozofia medycyny / Stefan Konstańczak, Anna Podborączyńska-Oksiak, 2017. Acta Medicorum Polonorum z. 2, nr 7, 5--23, ISSN: 2083-0343, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, etyka zawodów medycznych, filozofia medycyny, polska szkoła filozofii medycyny, zawód lekarski
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22384] [data modyf: 26-04-2018 12:45]

Strona: Poprzednia [1] [2] 3[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,04 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski