System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Etyka}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 133 ( spośród około 63164 )

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] 4[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[31] Kosmoekologia, etyka ekoholistyczna, hipoteza Gai-Uranosa, psychologiagłębi, nieświadomość zbiorowa, noosfera, astrologia medyczna, medycyna antropozoficzna, mędrcy Dalekiego Wschodu i inne ucieszne banialuki / Kazimierz Jodkowski // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2016, t. 13, s. 299--321, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21542] [data modyf: 05-07-2017 11:44]

[32] Beyond the Political - an Ethical Reading of J.M. Coetzee's "Foe" / Urszula Gołębiowska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica .- 2016, VI, s. 104--113, ISSN: 2299-2111, , eISSN: 2449-5239, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: etyka, feminizm, intertekstualność, teoria postkolonialna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22008] [data modyf: 23-11-2017 10:56]

[33] Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część I / Agnieszka Kania // Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji .- 2016, Vol. 17, iss. 3, s. 33--34, ISSN: 1640-9280, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Act on the Police, disciplinary offence, disciplinary penalty, dyscyplina zawodowa, etyka zawodowa policjantów, kara dyscyplinarna, professional discipline, professional ethics of police officers, przewinienie dyscyplinarne, ustawa o Policji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22982] [data modyf: 13-08-2018 14:57]

[34] Gatunki inwazyjne i etyka - pomysł na zajęcia / Sebastian Pilichowski, Krzysztof Kolenda // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2016, nr 2, s. 78--87, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20233] [data modyf: 06-07-2016 09:32]

[35] Polityczny wymiar kryzysu ekologicznego / Stefan Konstańczak // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2016, 1 (14), s. 151--164, ISSN: 1733-1218, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ecological crisis, environmental politics, environmental protection, ethics of environment, etyka środowiska, kryzys ekologiczny, ochrona środowiska naturalnego, polityka środowiskowa, social ecological movements, spoleczne ruchy ekologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20523] [data modyf: 24-10-2016 09:40]

[36] Współpraca pomiedzy biznesem a organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa lubuskiego / Piotr Nieporowski // Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym .- 2016, T. 19, nr 1, s. 95--108, ISSN: 1899-2226, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: NGO, business, cooperation, non-governmental organisation, partnership
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20045] [data modyf: 11-05-2016 12:39]

[37] Etyka niejawnej obserwacji uczestniczącej jako metody badawczej stosowanej w naukach społecznych / Piotr Nieporowski // Rocznik Lubuski: Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji .- 2015, tom 41, cz. 1, s. 67--76, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19786] [data modyf: 08-02-2016 10:59]

[38] Alberta Schweitzera etyka czci dla życia jako mistyka panteistyczna i mistyka jednoczenia się z bytem / Dorota Brylla // Studia Philosophica Wratislaviensia .- 2015, X 1, s. 107--124, ISSN: 1895-8001,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19073] [data modyf: 31-07-2015 12:41]

[39] Walka jako problem moralny w twórczości Marii Ossowskiej / Stefan Konstańczak // Colloquium .- 2015, 1, s. 7--20, ISSN: 2081-3813, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Maria Ossowska, ethos rycerski, etyka walki, honor, konflikt, walka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19911] [data modyf: 14-03-2016 12:03]

[40] Utylitaryzm etyczny jako element zachowania językowego (na podstawie tekstów ofert firm ubezpieczeniowych) / Monika Kaczor // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo .- 2015, XI, s. 95--108, ISSN: 2391-8616, : bibliogr.
Słowa kluczowe: axiological linguistics, etyka społeczna, językoznawstwo aksjologiczne, social ethics, the ethical utilitarianism, utylitaryzm etyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-19985] [data modyf: 15-04-2016 10:25]

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] 4[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski