System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Etyka}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 119 ( spośród około 52571 )

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] 4[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[31] Racjonalność strategii zrównoważonego rozwoju / Stefan Konstańczak, 2016. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój: Wartości etyczne, racjonalność i jakość jako wyznaczniki zrównoważonego rozwoju i społecznego zaangażowania organizacji, nr 1, 60--71, ISSN: 0014-2263, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, biosfera, kryzys ekologiczny, zielona teoria, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20528] [data modyf: 25-10-2016 08:34]

[32] Etyka społeczna we współczesnych przekazach prasowych, 2016. Monika Kaczor, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 262 s. , ISBN: 9788378422273, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13373] [data modyf: 14-11-2016 13:14]

[33] Kosmoekologia, etyka ekoholistyczna, hipoteza Gai-Uranosa, psychologiagłębi, nieświadomość zbiorowa, noosfera, astrologia medyczna, medycyna antropozoficzna, mędrcy Dalekiego Wschodu i inne ucieszne banialuki / Kazimierz Jodkowski, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 299--321, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21542] [data modyf: 05-07-2017 11:44]

[34] Beyond the Political - an Ethical Reading of J.M. Coetzee's "Foe" / Urszula Gołębiowska, 2016. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica VI, 104--113, ISSN: 2299-2111, , eISSN: 2449-5239, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: etyka, feminizm, intertekstualność, teoria postkolonialna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22008] [data modyf: 23-11-2017 10:56]

[35] Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część I / Agnieszka Kania, 2016. Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji Vol. 17, iss. 3, 33--34, ISSN: 1640-9280, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Act on the Police, disciplinary offence, disciplinary penalty, dyscyplina zawodowa, etyka zawodowa policjantów, kara dyscyplinarna, professional discipline, professional ethics of police officers, przewinienie dyscyplinarne, ustawa o Policji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22982] [data modyf: 13-08-2018 14:57]

[36] Gatunki inwazyjne i etyka - pomysł na zajęcia / Sebastian Pilichowski, Krzysztof Kolenda, 2016. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 2, 78--87, ISSN: 1643-8779, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20233] [data modyf: 06-07-2016 09:32]

[37] Współpraca pomiedzy biznesem a organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa lubuskiego / Piotr Nieporowski, 2016. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym T. 19, nr 1, 95--108, ISSN: 1899-2226, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: NGO, business, cooperation, non-governmental organisation, partnership
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20045] [data modyf: 11-05-2016 12:39]

[38] Polityczny wymiar kryzysu ekologicznego / Stefan Konstańczak, 2016. Studia Ecologiae et Bioethicae, 1 (14), 151--164, ISSN: 1733-1218, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ecological crisis, environmental politics, environmental protection, ethics of environment, etyka środowiska, kryzys ekologiczny, ochrona środowiska naturalnego, polityka środowiskowa, social ecological movements, spoleczne ruchy ekologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20523] [data modyf: 24-10-2016 09:40]

[39] Etyka niejawnej obserwacji uczestniczącej jako metody badawczej stosowanej w naukach społecznych / Piotr Nieporowski, 2015. Rocznik Lubuski: Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji tom 41, cz. 1, 67--76, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19786] [data modyf: 08-02-2016 10:59]

[40] Utylitaryzm etyczny jako element zachowania językowego (na podstawie tekstów ofert firm ubezpieczeniowych) / Monika Kaczor, 2015. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo XI, 95--108, ISSN: 2391-8616, bibliogr.
Słowa kluczowe: axiological linguistics, etyka społeczna, językoznawstwo aksjologiczne, social ethics, the ethical utilitarianism, utylitaryzm etyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-19985] [data modyf: 15-04-2016 10:25]

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] 4[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski