System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Etyka}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 132 ( spośród około 63094 )

Strona: Poprzednia [3] [4] [5] [6] [7] 8[9] [10] [11] [12] [13] [14] Następna
[71] Polityka i etyka / .- Radom : Muzeum Sztuki Współczesnej, 2011 .- 1 s. .- wystawa zbiorowa, 18-05-2011
Kod: U-K-PLA1    BibTeX   (pkt: 6)
[WZ-10670] [data modyf: 17-01-2012 13:19]

[72] Upowszechnianie etycznej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie za pomocą programu etycznego / Patrycja Łychmus, Janina Stankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2011, nr 24, s. 119--129, ISSN: 1643-7772, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: etyczna kultura organizacyjna, etyka, program etyczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9157] [data modyf: 28-11-2012 12:23]

[73] Kodeks etyczny instrumentem upowszechniania i promowania etycznej kultury organizacyjnej wśród pracowników / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus // W: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika .- 2011, Z. 25, s. 653--661, ISSN: 0860-9608, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: code of ethics of the company, ethical organizational culture, ethics, etyczna kultura organizacyjna, etyka, kodeks etyczny firmy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9216] [data modyf: 28-11-2012 12:23]

[74] Etyka pracy leśników w latach 1918-1945 i jej znaczenie dla zachowania przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Pomorza / Piotr Kowalski // Wędrujemy .- 2010, nr 2, s. 23-- 29
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15185] [data modyf: 18-11-2010 10:29]

[75] Wpływ rozwiązań ERP na zastosowanie metod ilościowych w nauce o zarządzaniu zorientowanej na przedsiebiorstwa średniej wielkości / Paul Dieter Kluge, Wiesław Wasilewski
// W: Etyka a jakość i efektywność organizacji / red. E. Skrzypek .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010 - s. 155--171 .- ISBN: 9788392454779
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12478] [data modyf: 15-12-2010 11:52]

[76] Wartościowanie w aksjologii Józefa Tischnera / Stefan Konstańczak
// W: Etyka solidarności : w 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera / pod red. Wojciecha Słomskiego .- Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010 - s. 141--151 .- ISBN: 9788361087960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12444] [data modyf: 07-12-2010 09:58]

[77] Etyka a jakość i efektywność organizacji / ; red. E. Skrzypek. .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010 .- 472 s. .- ISBN: 9788392454779
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9891] [data modyf: 15-12-2010 11:49]

[78] Etyka pielęgniarska / Stefan Konstańczak .- Warszawa : Difin SA, 2010 .- 260 s. .- ISBN: 9788376412788
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9753] [data modyf: 28-09-2010 12:29]

[79] Etyka solidarności : w 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera / ; pod red. Wojciecha Słomskiego. .- Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010 .- 202 s. .- ISBN: 9788361087960
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9875] [data modyf: 07-12-2010 09:56]

[80] Upowszechnienie wartości i norm społecznych wśród pracowników z wykorzystaniem kodeksu etycznego / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2010, nr 19, s. 167--180, ISSN: 1643-7772, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: etyka, kodeks etyczny, normy społeczne, wartości,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8777] [data modyf: 26-11-2010 11:24]

Strona: Poprzednia [3] [4] [5] [6] [7] 8[9] [10] [11] [12] [13] [14] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski