System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Filo-Sofija}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 12 ( spośród około 63164 )

Strona: 1[2] Następna
[1] "Oby nie gasła pochodnia myśli filozoficznej" - spotkania uczniów Twardowskiego w rocznicę śmierci Mistrza / Stefan Konstańczak // Filo-Sofija: Kazimierz Twardowski: Mistrz i nauczyciel .- 2018, r. XVIII, nr 40, s. 79--97, ISSN: 1642-3267, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Twardowski, Lviv-Warsaw school, students' meetings on the anniversary of Twardowski's death
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23609] [data modyf: 31-01-2019 11:58]

[2] Mistrz w oczach swoich kontynuatorów. Filozofia Kazimierza Twardowskiego w interpretacji Zbigniewa Jordana / Gerard Dmuch // Filo-Sofija .- 2018, vol. 18, no 40, s. 177--188, ISSN: 1642-3267, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23336] [data modyf: 22-11-2018 10:19]

[3] Wielokulturowość w Polsce. Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii / Dorota Angutek // Filo-Sofija .- 2017, 36, 1, s. 249--265, ISSN: 1642-3267, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cultural and applied anthropology, cultural relativism, education, ethnocentrism, multiculturalism, multiculturality, transculturalism, xenophobia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21953] [data modyf: 13-11-2017 10:42]

[4] Kazimierz Ajdukiewicz o naukowości etyki / Stefan Konstańczak // Filo-Sofija .- 2015, nr 28, s. 241--261, ISSN: 1642-3267, : summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Ajdukiewicz, ethics, science
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19750] [data modyf: 01-02-2016 09:03]

[5] Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956 / / John Connelly .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR , 2014 (Rec.) Stefan Konstańczak // Filo-Sofija .- 2015, 28, s. 333--340
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)

[6] Wpływ filozofii wszechjedności Włodzimierza Sołowjowa na twórczość Pawła Florenskiego / Justyna Kroczak // Filo-Sofija .- 2015, Vol. 15, No. 31, s. 95--106, ISSN: 1642-3267,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20382] [data modyf: 22-09-2016 09:56]

[7] O obowiązkach filozofii względem narodu i państwa - Józef M. Bocheński w roli "sumienia" polskiej filozofii powojennej / Stefan Konstańczak // Filo-Sofija: O. Józef M. Bocheński - logika, filozofia, światopogląd .- 2013, nr 21, s. 231--248, ISSN: 1642-3267,
Słowa kluczowe: Joseph M. Bocheński, Polish philosophy after World War II, conscience, fight with communism, spiritual culture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17895] [data modyf: 21-07-2015 12:01]

[8] Kleines Werklexikon Platon / / Michael Erler .- Stuttgart : Alfred Kröner Verlag , 2007 (Rec.) Tomasz Mróz // Filo-Sofija .- 2012, nr 18, s. 351--355
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)

[9] Dwa wizerunki Platona w twórczości Wladysława Tatarkiewicza / Tomasz Mróz // Filo-Sofija .- 2011, nr 13-14, s. 535--557, ISSN: 1642-3267, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16236] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

[10] Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka / Barbara Czardybon // Filo-Sofija .- 2011, nr 13-14, s. 505--520, ISSN: 1642-3267, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Boris L. Pasternak, Hermann Cohen, Neo-kantian Philosophy, Władysław Tatarkiewicz
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21222] [data modyf: 03-04-2017 08:54]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,04 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski