System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Filozoficzne Aspekty Genezy}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 116 ( spośród około 63113 )

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] [4] 5[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[41] Kreacjonizm młodej Ziemi a koncepcja Big Bangu. Poglądy Johna Hartnetta z konstruktywistycznej i eksternalistycznej perspektywy / Kazimierz Jodkowski // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 37--79, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Big Bang theory, John G. Hartnett, ciemna energia, ciemna materia, cosmic inflation, dark energy, dark matter, eksternalizm i konstruktywizm w filozofii nauki, epistemic framework, epistemiczny układ odniesienia, expansion of the universe, externalism and constructivism in philosophy of science, inflacja kosmiczna, kreacjonizm młodej Ziemi, kultura, microwave background radiation, mikrofalowe promieniowanie tła, naturalism, naturalizm, religia, rozszerzanie się Wszechświata, teoria Big Bangu, young-earth creationism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20184] [data modyf: 23-06-2016 10:17]
Pobierz pliki źródłowe >>>

[42] Biologia systemowa jako program badawczy teorii inteligentnego projektu / David Snoke; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 255--285, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20194] [data modyf: 24-06-2016 09:27]

[43] Miejsce życia i człowieka w przyrodzie. Obrona tezy antropocentrycznej / Michael J. Denton; tłum. z j. ang. / Dariusz Sagan // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 209--254, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20193] [data modyf: 24-06-2016 09:25]

[44] O prawie, które kierowało pojawianiem się nowych gatunków / Alfred Russel Wallace; tłum. z j. ang. / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 147--166, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20192] [data modyf: 24-06-2016 09:23]

[45] Próba klasyfikacji "odmian" zwierząt w połączeniu z obserwacjami nietypowych zmian sezonowych i innych, które w sposób naturalny zachodzą u rozmaitych gatunków brytyjskich, lecz nie dają podstaw do wyodrębnienia odmian / Edward Blyth; tłum. z j. ang. / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 127--146, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20191] [data modyf: 24-06-2016 09:21]

[46] O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw / Patrick Matthew; tłum. z j. ang. / Grzegorz Malec // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2015, t. 12, s. 109--126, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20190] [data modyf: 24-06-2016 09:18]

[47] Nathana Aviezera interpretacja kabały i próba konkordyzmu: o (nie)współmierności dziesięciu wymiarów przestrzennych teorii strun i dziesięciu "sefirot" kabały / Dorota Brylla // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 11, s. 261--276, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/39-fag-2014/855-fag-2014-art-12
Słowa kluczowe: Isaac Luria, Kabbalah, Nathan Aviezer, Sefer Yetzirah, Sefer ha-Bahir, concordism, cosmogony, religion, science, sefirot, shevirat ha-kelim, spatial dimensions, string theory
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19130] [data modyf: 21-02-2017 09:29]

[48] Naturalizm metodologiczny? / Alvin Plantinga; tł. z j. ang. / Radosław Plato // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 14, s. 37--93, eISSN: 2299-0356, : summ.
Słowa kluczowe: Augustian science, Christian theism, Duhemian science, God-of-the-gaps theology, metaphysical naturalism, methodological naturalism, naturalizm metafizyczny, naturalizm metodologiczny, nauka augustiańska, nauka duhemowska, religijna nieneutralność nauki, religious non-neutrality of science, teizm chrześcijański, teologia Boga w lukach wiedzy
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19162] [data modyf: 20-07-2015 10:12]

[49] NOMA as the Cure for Conflict Between Science and Religion: Reply to Ludwik Kowalski?s Commentary on the NOMA Principle / Piotr Bylica // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 14, s. 29--34, eISSN: 2299-0356, : summ.
Słowa kluczowe: Christian theism, NOMA, Stephen Jay Gould, atheism, deism, miracles, science and religion
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19161] [data modyf: 21-02-2017 09:31]

[50] Kabała, nauka i stworzenie Wszechświata / Nathan Aviezer; tł. z j. ang. / Dorota Brylla // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2014, t. 11, s. 243--259, eISSN: 2299-0356,
Słowa kluczowe: Judaism, Kabbalah, cosmology, creation, judaizm, kabała, kosmologia, nauka, science, sefirot, shevirat ha-kelim, spatial dimensions, string theory, stworzenie, teoria strun, wymiary przestrzenne
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19131] [data modyf: 07-09-2015 12:20]

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] [4] 5[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski