System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Filozoficzne Aspekty Genezy}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 116 ( spośród około 64427 )

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] 6[7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[51] Losowość i natura Boga / James Bradley; tłum. z j. ang. / Ewa Czyżowicz, Elżbieta Kaźmierska, Marek Krukowski, Grażyna Łęc, Iwona Macias, Hanna Nowicka, Małgorzata Piekło, Paulina Pietrzak, Dariusz Sagan, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 205--240, eISSN: 2299-0356, summ.
Słowa kluczowe: God?s attributes, atrybuty Boga, causality, cel, epistemic randomness, foreknowledge, losowość epistemiczna, losowość ontologiczna, omnipotence, omnipresence, omniscience, ontological randomness, przedwiedza, przyczynowość, purpose, sovereignty, wszechmoc, wszechobecność, wszechwiedza, władza
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19166] [data modyf: 20-07-2015 11:08]

[52] "Wzniosły jest pogląd, że Stwórca?", czyli łapówka Darwina dla chrześcijan / Grzegorz Malec, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 187--204, eISSN: 2299-0356, summ.
Słowa kluczowe: Charles Darwin, Creator, Karol Darwin, O powstawaniu gatunków, On the Origin of Species, samorództwo, spontaneous generation, teoria ewolucji, theory of evolution
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19165] [data modyf: 21-02-2017 09:31]

[53] Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (II) / Gonzalo Munévar; tłum. z j. hiszp. / Radosław Plato, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 161--184, eISSN: 2299-0356, summ.
Słowa kluczowe: Daniel Dennett, Rodolfo Llinás, brain, cognitive neuroscience, distributive self, free will, jaźń, jaźń rozproszona, mózg, naturalism and free will, naturalizm a wolna wola, neuronauki poznawcze, self, silna emergencja, strong emergence, wolna wola
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19164] [data modyf: 20-07-2015 10:40]

[54] Jaźń w perspektywie biologicznej / Yi Zheng i Gonzalo Munévar; tłum. z j. ang. / Radosław Plato, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 153--160, eISSN: 2299-0356, summ.
Słowa kluczowe: brain-imaging, distributed brain functions, evolution, ewolucja, jaźń, neuronauki, neuroscience, obrazowanie mozgu, rozproszone funkcje mózgu, self
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19163] [data modyf: 20-07-2015 10:24]

[55] Naturalizm metodologiczny? / Alvin Plantinga; tł. z j. ang. / Radosław Plato, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 37--93, eISSN: 2299-0356, summ.
Słowa kluczowe: Augustian science, Christian theism, Duhemian science, God-of-the-gaps theology, metaphysical naturalism, methodological naturalism, naturalizm metafizyczny, naturalizm metodologiczny, nauka augustiańska, nauka duhemowska, religijna nieneutralność nauki, religious non-neutrality of science, teizm chrześcijański, teologia Boga w lukach wiedzy
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19162] [data modyf: 20-07-2015 10:12]

[56] NOMA as the Cure for Conflict Between Science and Religion: Reply to Ludwik Kowalski?s Commentary on the NOMA Principle / Piotr Bylica, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 29--34, eISSN: 2299-0356, summ.
Słowa kluczowe: Christian theism, NOMA, Stephen Jay Gould, atheism, deism, miracles, science and religion
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19161] [data modyf: 21-02-2017 09:31]

[57] Kabała, nauka i stworzenie Wszechświata / Nathan Aviezer; tł. z j. ang. / Dorota Brylla, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 11, 243--259, eISSN: 2299-0356,
Słowa kluczowe: Judaism, Kabbalah, cosmology, creation, judaizm, kabała, kosmologia, nauka, science, sefirot, shevirat ha-kelim, spatial dimensions, string theory, stworzenie, teoria strun, wymiary przestrzenne
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19131] [data modyf: 07-09-2015 12:20]

[58] Dyskusja nad artykułem Adama Groblera "Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 17--63, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/25-fag-2013/337-fag-2013-art-14
Słowa kluczowe: Adam Grobler, artificialism, artyficjalizm, design detection, epistemic framework of science, epistemiczny układ odniesienia nauki, granica prawdopodobieństwa, intentional explanation, metafizyczny program badawczy, metaphysical research program, nadnaturalizm, naturalism, naturalizm, probability bound, supernaturalism, testability, testowalność, wyjaśnienie intencjonalne, wykrywanie projektu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18083] [data modyf: 06-08-2015 13:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>

[59] Proliferacja jako narzędzie podtrzymujące ewolucję człowieka w świetle poglądów Paula K. Feyerabenda z okresu umiarkowanego / Krzysztof Kilian, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 171--202, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst_id=293
Słowa kluczowe: Paul K. Feyerabend, cultural evolution, kulturowa ewolucja, proliferacja, proliferation, tenacity, uporczywość
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18085] [data modyf: 21-02-2017 09:15]

[60] O programie badawczym teorii inteligentnego projektu / Dariusz Sagan, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 73--108, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst_id=267
Słowa kluczowe: "junk" DNA, "śmieciowy" DNA, Biologic Institute, algorytm genetyczny, genetic algorithm, informacja, information, irreducible complexity, limits of evolution, nieredukowalna złożoność, ograniczenia ewolucji, oznaki projektu, signs of design, specified complexity, steganografia, steganography, wyspecyfikowana złożoność
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18084] [data modyf: 21-07-2015 13:03]
Pobierz pliki źródłowe >>>

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] 6[7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski