System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 45 ( spośród około 62865 )

Strona: Poprzednia [1] [2] 3[4] [5] Następna
[21] Wartość dodana wiedzy jako miernik wartości kapitału ludzkiego - przykład metody ASKE-KVA / Karolina Mazur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 761 (60), s. 239--250, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ASKE KVA, knowledge management, knowledge value added, valuation of human capital, wartość dodana wiedzy, wycena kapitału ludzkiego, zarządzanie wiedzą,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9634] [data modyf: 24-08-2015 14:44]

[22] Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod analizy fundamentalnej / Magdalena Wasylkowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 760 (59), s. 363--372, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza finansowa, enterprise value, financial analysis, wartość przedsiębiorstwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9633] [data modyf: 24-08-2015 14:44]

[23] Koszty utrzymania klienta ponoszone przez dystrybutora w kryzysie / Dorota Roszkowska-Hołysz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 760 (59), s. 239--247, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: kredyt kupiecki, należności przeterminowane, trade credit and overdue receivables,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9632] [data modyf: 24-08-2015 14:44]

[24] Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 766 (62), s. 583--593, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza regresja, czynniki kształtujące strukturę kapitału, małe i średnie przedsiębiorstwa, regression analysis, structure of capital, struktura kapitału, the factors influencing structure of capital, the small and medium enterprises,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9631] [data modyf: 24-08-2015 14:44]

[25] Wpływ barier na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Małopolsce w latach 2008-2010 / Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 786 (64), t. 1, s. 641--649, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: innowacyjność, przemysł, region,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9871] [data modyf: 24-08-2015 14:57]

[26] Problemy instrumentalne zarządzania projektami w jednostkach samorządu terytorialnego / Robert Wysocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 786 (64), t. 2, s. 209--217, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: metody, techniki i narzędzia, wniosek o dofinansowanie projektu, zarządzania projektami, zarządzanie projektami sektora publicznego,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9844] [data modyf: 24-08-2015 14:39]

[27] Determinanty kooperacji innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-2011 / Monika Tomaszewska, Marek Tomaszewski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 786 (64), t. 2, s. 201--208, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Polish Academy of Science units, innovative cooperation, jednostki PAN, kooperacja innowacyjna, uczelnie wyższe, universities,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9842] [data modyf: 24-08-2015 14:38]

[28] Implementacja produktu niszowego jako kryterium wzrostu wartości przedsiębiorstwa / Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2012, Nr 736 (55), s. 511--528, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10578] [data modyf: 25-10-2017 16:14]

[29] Wycena spółek sektora górniczego / Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2012, Nr 690 (51), s. 542--552, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9307] [data modyf: 26-02-2015 12:58]

[30] Ekonomika wyceny spółki niestandardowej / Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2012, Nr 690 (51), s. 529--539, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9306] [data modyf: 26-02-2015 12:58]

Strona: Poprzednia [1] [2] 3[4] [5] Następna

Czas generacji strony: 0,11 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski