System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Measurement}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 192 ( spośród około 61664 )

Strona: Poprzednia [6] [7] [8] [9] [10] 11[12] [13] [14] [15] [16] [17] Następna
[101] Innovative safety system of work of wood cutting electric table saw, based on the measurement of current consumption / Marek Rybakowski, Paweł Bachman // Advanced Materials Research [online] .- 2014, Vol. 1001, s. 421--425, ISSN: 1662-8985, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circulat table saw, fire risk, safety in the work process, safety system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.421         Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-18330] [data modyf: 03-09-2015 09:52]

[102] Testing of energy meters under three-phase determined and random nonsinusoidal conditions / Andrzej Olencki, Piotr Mróz // Metrology and Measurement Systems .- 2014, Vol. 21, no. 2, s. 217--232, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/mms-2014-0019         Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-18367] [data modyf: 21-07-2015 10:01]
Pobierz pliki źródłowe >>>

[103] Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowych / Tomasz Stoch, Janusz Ostrowski, Zygmunt Niedojadło, Paweł Sopata, Marcin Skobel(*) // Przegląd Górniczy .- 2014, nr 8, s. 165--170, ISSN: 0033-216X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: impact of mining exploitation, land surface deformation process, land surface horizontal deformations, measurement rosettes, odkształcenia poziome powierzchni terenu, proces deformacji powierzchni terenu, rozety pomiarowe, wpływy eksploatacji górniczej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23503] [data modyf: 10-01-2019 11:53]

[104] Evaluating innovation capability in a production company / Marcin Relich // W: Znalosti pro tržni praxi 2014: Média a komunikace v 21. století : sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc, Czechy, 2014 .- Olomouc : [brak wydawcy], 2014, s. 167--176 .- ISBN: 9788087533079
Słowa kluczowe: ERP systems, indicators, innovation, measurement, new product development

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21581] [data modyf: 25-08-2015 12:24]

[105] A measurement system for determination of frequency characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik, Grzegorz Krzesiński // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 107--110 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21328] [data modyf: 02-09-2015 12:32]

[106] The Federal States of Germany - Analysis and Measurement of Developement Using Taxonomics Methods / Barbara Jurkowska(*) // Oeconomia Copernicana .- 2014, vol 5, issue 3, s. 49--73, ISSN: 2083-1277, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23027] [data modyf: 29-08-2018 09:59]

[107] Przykłady aplikacji pomiarowych opracowanych w zintegrowanym środowisku programistycznym / Sergiusz Sienkowski, Grzegorz Krzesiński, Michał Lechki // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2014, Vol. 60, nr 11, s. 969--971, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: LabVIEW, aplikacje pomiarowe, measurement applications
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18887] [data modyf: 21-08-2015 09:32]

[108] The identification of parameters of a linear and a non-linear model of a kinematic measurement-control network / Maria Mrówczyńska // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2014, nr 13 (1-2), s. 37--48, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: kinematic model of a geodetic network, neural networks, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19159] [data modyf: 10-07-2015 13:04]

[109] Modernizacja trybotestera Amsler A-135 z wykorzystaniem komputerowych technik pomiarowych / Mirosław Żygadło, Mariusz Jenek // Przegląd Mechaniczny .- 2014, nr 5, s. 42--46, ISSN: 0033-2259, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Amsler, computer measurement techniques, komputerowe techniki pomiarowe, tribotester, trybotester
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18232] [data modyf: 21-08-2015 09:40]

[110] Intellectual capital evaluation: a project management perspective / Marcin Relich // The Electronic Journal of Knowledge Management [online] .- 2014, Vol. 12, no. 4, s. 202--209, ISSN: 1479-4411, : bibliogr.rys.tab.summ. http://www.ejkm.com .- [dostęp: 17.12.2014]
Słowa kluczowe: fuzzy numbers, intellectual capital, linguistic variable, measurement, new product development
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18659] [data modyf: 22-02-2017 12:09]

Strona: Poprzednia [6] [7] [8] [9] [10] 11[12] [13] [14] [15] [16] [17] Następna

Czas generacji strony: 1,39 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski