System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {e-Finanse}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 87 ( spośród około 62865 )

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] 4[5] [6] [7] [8] [9] Następna
[31] Wpływ efektów wprowadzania innowacji na działalność przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce w latach 2011-2012 / Piotr Dzikowski // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2013, Vol. 11, nr 1, cz. 1, s. 159--178, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISSN 2084-5189
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna, efekty innowacji, industry, innovation, innovation activities, innovation effects, innowacja, przemysł
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17335] [data modyf: 28-07-2015 12:21]

[32] Wpływ barier na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Małopolsce w latach 2008-2010 / Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 786 (64), t. 1, s. 641--649, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: innowacyjność, przemysł, region,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9871] [data modyf: 24-08-2015 14:57]

[33] Problemy instrumentalne zarządzania projektami w jednostkach samorządu terytorialnego / Robert Wysocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 786 (64), t. 2, s. 209--217, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: metody, techniki i narzędzia, wniosek o dofinansowanie projektu, zarządzania projektami, zarządzanie projektami sektora publicznego,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9844] [data modyf: 24-08-2015 14:39]

[34] Determinanty kooperacji innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-2011 / Monika Tomaszewska, Marek Tomaszewski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 786 (64), t. 2, s. 201--208, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Polish Academy of Science units, innovative cooperation, jednostki PAN, kooperacja innowacyjna, uczelnie wyższe, universities,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9842] [data modyf: 24-08-2015 14:38]

[35] Instytucjonalizacja internacjonalizacji współpracy regionów / Daniel Fic, Maria Fic // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 786 (64), t. 2, s. 41--47, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: instytucjonalizacja współpracy, internaconalizacja, współpraca regionalna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9841] [data modyf: 24-08-2015 14:38]

[36] Koncepcja oceny dostawcy w elastycznym zakładzie wytwórczym - perspektywa strategiczna / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski(*) // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2013, R. 11, nr 4, cz. 2, s. 277--292, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21941] [data modyf: 16-11-2017 18:18]

[37] Profesjonalizacja, jako czynnik sukcesu polskich organizacji pozarządowych / Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2013, R. 11, nr 4, cz. 2, s. 341--353, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: nongovernmental organizations, nonprofit sector, organizacje pozarządowe, organizational professionalization, profesjonalizacja organizacyjna, sektor non profit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17888] [data modyf: 20-08-2015 12:20]

[38] Endogenous or exogenous innovation development in industry on regional level? / Arkadiusz Świadek // e-Finanse .- 2013, Vol. 9, nr 4, s. 70--85, ISSN: 1734-039X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: industry, innovation, region, system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18070] [data modyf: 20-08-2015 11:42]

[39] Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych) / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2013, R. 11, nr 4, cz. 1, s. 333--345, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: employee engagement, organizational values, values, wartości, wartości organizacyjne, zaangażowanie pracowników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17601] [data modyf: 20-08-2015 09:47]

[40] Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w regionalnym pomorskim systemie przemysłowym / Arkadiusz Świadek // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2013, Vol. 11, nr 1, cz. 4, s. 559--568, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.tab.summ. .- ISSN 2084-5189
Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny, economic cycle, industry, innovation, innowacja, przemysł, region, system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17337] [data modyf: 28-07-2015 12:21]

Strona: Poprzednia [1] [2] [3] 4[5] [6] [7] [8] [9] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski